Alkohol v polici

Uchopila spodní hranu kuchyňských dvířek a otevřela je, aby si mohla z poličky vytáhnout sklenku na skotskou. Takže po všech těch letech upírání, výprasků a otázek, jediné, co se jí podaří, je telefonát. Deset slov, omluva, že to bude asi omyl, a zavěšení. Nebyl to omyl. Poznala ji po hlase. A to si chtěla jenom promluvit. Možná jí to vysvětlit.

Rodičovství

Ale možná měl její otec pravdu – na některé věci se nezapomíná. Některé věci se nemohou jenom tak přejít. A některé věci se nedají ani vysvětlit. Pokud někdy měla nebo mohla tuto alternativu zarazit, promeškala svou šanci. Teď už je pozdě, a dokonce ani její vlasní dcera se nikdy nedozví pravdu. Ne že by o ni stála. Ne že by jí na tom záleželo. Věděla, že tohle by pomohlo jenom její matce, nikoli jí samotné. Nevinila ji.