Na vašem projektu něco chybí

Máte nějaké povědomí či představy o vašem domě a jeho stavbě? Věnovali jste dosti času vodovodní přípojce? Že jste na ni zapomněli? No to snad ne! Nechejte si vše navrhnout nebo alespoň zkontrolovat od odborného architekta či projektanta. A také schválit od manželky! Víte, že přece ženy na nic nezapomínají a většinou myslí na všechno.

Mějte stále na zřeteli priority

Řídíte se přesnými instrukcemi při důležitých akcích? Při stavění či rekonstrukcích mezi ně patří projektová dokumentace, zpracovaná odborným projektantem na základě vámi uvedených konkrétních podmínek. Předpisy nejde obejít, ani vy to nedělejte. Vodovodní přípojka může být ukázkovým příkladem, kdy při nedodržení daností narazíte na hodně tvrdou bariéru.