Revize kanalizace

Zajistíme vám správné vyprojektování a realizaci kanalizační sítě tak aby se v příslušném území zlepšily hygienické, vodohospodářské, ekologické poměry a naši – vaši – stavbu bylo možno zařadit mezi ekologické stavby. Aby i po revize kanalizace umožňovala kanalizace v daném prostoru krásně a zdravě žít, je třeba řešit bodové a částečně i plošné zdroje znečištění ve vyhovujícím vztahu k životnímu prostředí.
Při řešení a revize kanalizace ve vašem městě či ve vaší obci budeme postupovat v souladu s dnešním stavem a na základě předpokládané perspektivy, tak aby se výstavbou nebo přirevize kanalizacejiž v první etapě řešili stávající nevyhovující hygienické poměry ve vašem městě či obce.

Vyprojektujeme a zrealizujeme vaši odpadní síť!

Životní prostředí je nejen vaší, ale i naší prioritou!