Věnujte pozornost seniorům

Všude se mluví o tom, že děti potřebují pomoc, že narušené mládeži je třeba zajistit převýchovu, že sociálně slabým musíme pomáhat ze všech svých sil. Kolikrát se mluví o tom, že lidé v penzi žijí mnohdy na pokraji finanční tísně. Že sotva zvládnou zabezpečit své potřeby během jednoho měsíce. Žijí od výplaty k výplatě z dávek od státu. Nebo mají takové zdravotní potíže, že nemohou žít samostatně. Není tedy zapotřebí věnovat i jim péči? Proč bychom jim nemohli zajistit pobyty pro seniory s léčebným programem?

Je to na Vás

Je zcela jedno, zda mají potomky, kteří se o ně starají, nebo potomky nemají, a pak je na společnosti, aby jim umožnila důstojné prožití sklonku života. Proč by po celoživotní práci neměli tací lidé prožít něco, na co v současné době nemají finanční prostředky? Staráme se o naše penzisty dobře? Vždyť oni nám připravili půdu pro náš život. A uvědomte si, že za pár let můžeme být v obdobné situaci. Kdo pak pomůže nám prožít důstojný podzim našeho života? Je to na Vás. Je to na nás. Myslete i na tuto věkovou skupinu lidí.